Liên tục đổi mới để phát triển sau 10 năm hình thành

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân được thành lập ngày 24.9.2009. Với tên gọi ban đầu là Trung tâm Dạy nghề Cơ giới Thành Luân. Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 24.9.2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lưu lượng đào tạo lái xe 250 học viên/ khóa học, tương đương với 750 học viên / năm. Ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm đã tập trung vào chất lượng đào tạo; nhằm giúp học viên có kiến thức và kỹ năng nghề, cũng như kỹ năng lái xe để vượt qua các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe; do đó tỷ lệ đậu sát hạch thường xuyên đạt được trên 95%. 

Năm 2012, lưu lượng đào tạo lái xe 350 học viên/khóa học, tương đương với 1050 học viên/năm. Và lưu lượng đào tạo nghề vận hành máy thi công xây dựng, xây dựng, lắp đặt điện nước: 150 học sinh/ khóa, tương đương với 450 học viên/năm. 

Năm 2014, lưu lượng đào tạo lái xe 480 học viên/ khóa học, tương đương với 1440 học viên / năm. Và lưu lượng đào tạo nghề vận hành máy thi công xây dựng, xây dựng, lắp đặt điện nước 250 học sinh/ khóa, tương đương với 650 học viên/ năm.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân được thành lập ngày 24.9.2009

 Năm 2016, lưu lượng đào tạo lái xe 652 học viên/ khóa học, tương đương với 1952 học viên / năm. Và lưu lượng đào tạo nghề vận hành máy thi công xây dựng, xây dựng, lắp đặt điện nước: 250 học sinh/ khóa, tương đương với 650 học viên / năm. 

Cùng với đó trung tâm đã không ngừng đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; trung tâm đã có 12 phòng học chuyên môn các loại và  2.400m2 nhà xưởng phục vụ học tập và sản xuất của học viên; hệ thống sân bãi học tập chuẩn quốc gia có diện tích rộng trên 15.000m2. Bên cạnh đó trung tâm cũng không ngừng đầu tư đào tạo nâng cao trình độ cho độ ngũ giáo viên, đến nay có 60/77 giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, và tiếp tục cử 18 cán bộ giáo viên,  đến trường cao đẳng để theo học trình độ cao đẳng.

Ngày 12.4.2017, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân theo Quyết định số 884/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk .

Năm 2018, Lưu lượng đào tạo lái xe 842 học viên/khóa học, tương đương với 2900 học viên/ năm; với đủ các hạng B,C,D và E. Và lưu lượng đào tạo nghề vận hành máy thi công xây dựng, xây dựng, lắp đặt điện nước: 450học sinh/khóa, tương đương với 900 học viên/ năm. Ngoài ra trung tâm cũng đào tạo hàng chục ngàn lái xe A1/ năm.

Năm 2019, 18 cán bộ giáo viên đã hoàn thành và tốt nghiệp cao đẳng công nghệ ô tô , được công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành. Suốt chặng đường hoạt động của mình, trung tâm đã được nhiều tổ chức, hiệp hội ngành, nghề công nhận là đơn vị đào tạo nghề có chất lượng cao; và được khen thưởng giấy khen, bằng khen.

Ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành Luân đã tập trung vào chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng việc dạy và học.

Trong 10 năm tới 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thành Luân phấn đấu trở thành Trương cao đẳng đào tạo đa ngành, đa cấp; trong đó chú trọng vào các ngành, nghề: giao thông vận tải, công nghiệp năng lượng và quản trị doanh nghiệp; đáp ứng nguồn lao động có trình độ công nghệ 4.0 để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Đầu tư xây dựng trên 100 tỉ đồng; đưa tổng số phương tiện phục vụ đào tạo là 200 xe ô tô các loại. Nâng lưu lượng đào tạo lên 5.000 học sinh/năm.

ĐOÀN VĂN LUÂN

tin đã đăng