Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế - Những con số ấn tượng

Qua 10 năm thực hiện, BHXH Việt Nam đã hoàn thành về mặt cơ bản tất cả những mục tiêu đã đề ra cho ngành. Con số thể hiện hết sức cụ thể, ấn tượng, trước hết về mặt phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT),

Theo ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, nếu năm 2009 mới có khoảng 49 triệu người tham gia BHYT với độ bao phủ khoảng 57% dân số thì đến 2018, con số này đã có trên 85% dân số được bao phủ và đến tháng 11/2019, đã có trên 85,2 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 89,9%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam năm 2019. 

Liên quan đến vấn đề đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, hàng năm, BHXH Việt Nam cùng các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phục vụ trên 100 triệu lượt người KCB. Ông Sơn cho rằng, có thể nói chưa bao giờ chúng ta đảm bảo được nguồn kinh phí một cách ổn định, cơ bản cho các cơ sở KCB với số chi hàng năm lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng (con số đến năm 2019 là gần 100.000 tỷ đồng dành cho KCB BHYT). Điều quan trọng nhất là ngành đã quản lý và phát huy được tính hiệu quả của việc sử dụng quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật mà vẫn đảm bảo được quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT Việt Nam.

Một trong những thành tích nổi bật của BHXH Việt Nam sau 10 năm triển khai và thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư, đó là đã ứng dụng một cách mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) vào trong công tác quản lý nghiệp vụ. Toàn bộ các mảng nghiệp vụ, trong đó có BHYT đã được xây dựng, kiện toàn các phần mềm,  liên thông, kết nối với tất cả cơ sở KCB trong cả nước và đã đưa hệ thống giám định điện tử vào để vừa một mặt kiểm soát được chi phí, mặt khác thông qua đó có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. 

Thành tích ấn tượng khác mà BHXH Việt Nam đạt được là đã đẩy nhanh hơn nữa việc cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã tích cực cải cách TTHC và đã hoàn thành về cơ bản nhiệm vụ cải cách, giảm được TTHC, với con số giảm khá ấn tượng từ 263 xuống  còn 115 thủ tục năm 2015, đến 2016 còn 32 TTHC, năm 2017 còn 28 TTHC, năm 2019 còn 27 TTHC. Về mặt thời gian, việc thu, cấp phát thẻ BHYT cho người dân đã giảm còn từ 3-5 ngày làm việc, thay vì hàng tháng như trước kia. Bên cạnh đó, cải cách giảm thiểu thời gian thanh quyết toán với cơ sở KCB từ 75 ngày trước kia xuống còn 55 ngày và đang tiếp tục cải cách giảm thiểu tiếp thời gian chỉ còn trên dưới 30 ngày. 

Ông Phạm Lương Sơn cho biết thêm, với mục tiêu hướng tới BHYT toàn dân, chỉ tiêu Chính phủ giao cho BHXH Việt Nam là đến năm 2020 đạt độ bao phủ BHYT 90,7% dân số. 


Số người dân chưa tham gia BHYT hiện nay tuy còn ít nhưng đó là một thách thức mà ngành BHXH phải có những tham mưu tích cực với Quốc hội, Chính phủ để có giải pháp hữu hiệu cho phát triển nhóm đối tượng này. Bởi đây là những người hầu như không đạt được các tiêu chí khi tham gia BHYT bắt buộc: những người không có thu nhập ổn định, thuộc thị trường lao động tự do nên việc phát triển đối tượng này thực chất là rất khó khăn khi thực hiện lộ trình BHYT toàn dân.

 Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đó, ngành BHXH đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội để đề xuất những giải pháp,  thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia BHYT, giúp những đối tượng này có những thuận lợi ban đầu; đồng thời có những giải pháp đảm bảo tính ổn định, bền vững cho nhóm đối tượng này khi tham gia BHYT.

tin đã đăng