STEM- Nền tảng vững chắc cho học sinh trong kỷ nguyên số

Ngày 18.11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) tổ chức Hội thảo “STEM- Nền tảng vững chắc cho học sinh trong kỷ nguyên số” lần đầu tiên tại Việt Nam.

 

tin đã đăng