Trên 45,5 tỉ đồng hỗ trợ công nhân lao động dệt may

Theo Công đoàn Dệt may Việt Nam, năm 2020, tổng số tiền được Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) chi cho công tác từ thiện xã hội và chăm lo cho người lao động dự kiến vào khoảng trên 45,5 tỉ đồng, bao gồm hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ công nhân lao động miền Trung gặp bão lũ và công tác chăm lo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Năm 2020 là một năm quá nhiều biến động đối với nền kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng dệt may thế giới do sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Là đơn vị nòng cốt, dẫn đầu ngành Dệt May Việt Nam, Vinatex đã có nhiều nỗ lực trong đảm bảo việc làm cho người lao động và duy trì được vị trí của ngành trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Được biết, tổng số lao động bình quân toàn Tập đoàn năm 2020 là 70.654 người. Nếu tính cả các công ty con của doanh nghiệp thành viên thì tổng số lao động trong toàn hệ thống khoảng 155.000 người. Như vậy, tổng số lao động năm 2020 bằng 94% so với năm 2019 và bằng 96% so với kế hoạch năm 2020. Mức giảm 6% này là mức giảm tự nhiên, tương đương với năm 2019 và các năm trước. Tuy nhiên số lao động được tuyển mới ít hơn do thời gian giãn cách xã hội, các doanh nghiệp dừng tuyển dụng lao động.

Mức thu nhập bình quân toàn Tập đoàn năm 2020 vào khoảng 8,05 triệu đồng/người/tháng, giảm 4,5% so với 2019. Trong bối cảnh khó khăn chung, đây là mức giảm không đáng kể do nhiều doanh nghiệp đã sử dụng quỹ tiền lương dự phòng từ các năm trước để ổn định thu nhập, đời sống cho người lao động.

Ngoài ra, với phương châm "Bố trí thời gian sản xuất linh hoạt, chia sẻ khối lượng công việc ít ỏi với mục tiêu duy trì thu nhập và việc làm cho nhiều người lao động nhất có thể", năm qua, các doanh nghiệp cũng phải giảm giờ làm, cho người lao động nghỉ luân phiên, vì vậy tổng số giờ công lao động năm 2020 giảm khoảng 10% nhưng thu nhập bình quân tính theo giờ công vẫn tăng khoản 8,5% so với năm trước.

HẢI ANH

tin đã đăng