Kỹ năng mềm

Thư Xin Việc – Thời Nay Đã Khác

Phong cách viết thư xin việc trong thời đại ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, hãy cập nhật và ghi nhớ những quy tắc dưới đây.

cơ hội việc làm