Kỹ năng mềm

9 thứ không nên xuất hiện trong CV

Làm thế nào để viết nên một bộ hồ sơ bao gồm chính xác những thông tin nhà tuyển dụng đang tìm kiếm? Hiển nhiên, bạn cần phải hiểu từ trong ra ngoài đối tượng mà hồ sơ của bạn nhắm tới, xem rằng vị trí, công ty bạn đang xin việc cần gì ở ứng viên.

cơ hội việc làm