Mô tả công việc

Ngành nghề: Môi trường/Xử lý chất thải

Cấp bậc: Chuyên viên

Mô tả công việc: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đang thực hiện dự án do UNDP-GEF tài trợ “Tăng cường năng lực thực hiện các Công ước Rio” gọi tắt là (Dự án Rio) từ năm 2015 đến năm 2018. Dự án sẽ hỗ trợ việc thực hiện các Công ước Rio và những Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) tại Việt Nam, thông qua việc đề xuất bộ chỉ số về môi trường, sử dụng Chỉ số hiệu quả hoạt động môi trường (EPI) và hỗ trợ quy hoạch tài nguyên và môi trường. Dự án sẽ tập trung vào 02 kết quả chính sau đây: (i) Việt Nam có các công cụ quản lý môi trường đề cập đầy đủ các vấn đề môi trường toàn cầu và (ii) Việt Nam sẽ lồng ghép các vấn đề môi trường toàn cầu vào kế hoạch chiến lược quốc gia và quá trình phát triển.
Hiện nay, dự án đang cần tuyển 04 chuyên gia trong nước:
• 01 Trưởng nhóm tư vấn
• 01 Chuyên gia quy hoạch
• 01 Chuyên gia môi trường
• 01 Chuyên gia GIS

Yêu cầu công việc: Team Leader
• Master’s Degree or equivalent in Environmental Management/Sciences or other related fields
• Minimum 10 years’ working experience in environmental management/zoning or related topics
• Deep knowledge on planning process and tools, environmental protection management and its relevant decrees, regulations, circulars
• Experiences in conducting studies or project relating to environmental planning is an ad-vantage
• Track records of working in consultancy is an advantage
• Fluently report writing skill in Vietnamese and English (through previous consultancy re-ports) required
Planning Specialist
• Master’s Degree or equivalent in Legislation/Environmental Management/Sciences or other related fields
• Minimum 5 years’ working experience in socio-economic development/environmental plan-ning or related topics
• Deep knowledge on planning process and tools, environmental protection management and its relevant decrees, regulations, circulars
• Experiences in conducting studies or project relating to environmental planning is an ad-vantage
• Track records of working in consultancy is an advantage
• Fluently report writing skill in Vietnamese and English (through previous consultancy re-ports) required
01 Consultant on Environmental Specialist
• Master’s Degree or equivalent in Ecology/Natural Resources Management or related fields
• Minimum 5 years’ working experience in Ecology/Natural Resources Management
• Experiences in conducting studies or project relating to Ecology/Natural Resources Man-agement is an advantage
• Track records of working in consultancy teams is an advantage
• Fluently report writing skill in Vietnamese and English (through previous consultancy re-ports) required
01 GIS Specialist
• Master degree in geography, geodetic engineering, natural resources, computer science or related discipline required. Masters an advantage
• At least 4 years of professional GIS experience in conducting GIS project(s) involving data management, map production, and spatial analysis.
• Experience with environmental projects is desired.
• Excellent ArcGIS software skills and management of spatial databases required, . Good knowledge of ERDAS ER Mapper and ENVI an advantage.
• Ability to interpret information from spatial management systems for policy and planning purposes required.
• Good contacts in Viet Nam agencies holding spatial environmental datasets and in key envi-ronmental sector policy and planning institutions in Vietnam an advantage.
• Experience in working as part of international consultancy teams an advantage.
• Excellent written, oral and graphic communication skills

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác:

Địa điểm làm việc: Hà Nội, Hà Tĩnh


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 479 Hoàng Quốc Việt

Người liên hệ: Anh Tuấn

Số điện thoại liên hệ: 0942565759

Email liên hệ: nguyenanhtuan106@gmail.com

Hạn nộp HS: 22/12/2017

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 18  đến 60

Giới tính:

Trình độ: Trên Đại học

Kinh nghiệm:

Yêu cầu khác:

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.