Mô tả công việc

Ngành nghề: Kế toán/ Kiểm toán, Kiểm toán

Cấp bậc: Chuyên viên

Mô tả công việc: Kế toán thanh toán

Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ chứng từ thanh toán, đảm bảo đúng, đủ điều kiện thanh toán;
Ghi chép phản ánh số hiện có và tình hình biến động của tiền mặt tại quỹ, lập phiếu thu, chi tiền mặt tại đơn vị khi chứng từ gốc được ký duyệt thanh toán; hàng ngày đối chiếu với thủ quỹ, thực hiện kiểm quỹ;
Theo dõi các khoản công nợ phải thu khác trừ qua lương; Phải thu tiền tạm ứng, thanh toán hoàn tạm ứng của các tổ chức cá nhân trong đơn vị. Hàng tháng thường xuyên đối chiếu quyết toán hoàn ứng đối với các cá nhân, phòng ban, đơn vị.
Kế toán chi phí

Kiểm soát, phản ánh, ghi nhận các khoản chi phí phát sinh;
Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ: chi phí nguyên liệu, tiền lương, các khoản trích theo lương, chi phí chung;
Theo dõi, phản ánh các khoản chi phí kinh doanh: lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp;
Theo dõi tình hình tăng giảm các tài sản khác, phân bổ chi phí trả trước;
Theo dõi tài sản cố định và thực hiện trích khấu hao theo quy định.
Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, kiểm soát đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra, kiểm soát các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các phần hành;
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp đúng khớp với báo cáo chi tiết;
Thống kê tổng hợp số liệu báo cáo;
In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định;
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị;
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến;
Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra;
Xác định kết quả SXKD; Lập BCTC , thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính…;
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định;
Có kiến thức cơ bản về quy trình SXKD trong công ty;
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm kế toán;
Cẩn thận từng chi tiết nhỏ trong suốt quá trình làm việc;
Giữ bí mật các thông tin về kinh doanh và thông tin tài chính của công ty.

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác: Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh;
Chế độ phúc lợi: Hấp dẫn, nhiều chế độ ưu đãi;
Quyền lợi khác: Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Địa điểm làm việc: Thái Nguyên


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Tổ 14, Phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Người liên hệ: Trần Đức Công

Số điện thoại liên hệ: 0918183393

Email liên hệ: congtd@thaihung.vn

Hạn nộp HS: 14/03/2019

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 25  đến 50

Giới tính:

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: 02 năm

Yêu cầu khác: Nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://tuyendung.thaihung.vn/

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.