Mô tả công việc

Ngành nghề: Vệ sinh - An toàn lao động, QA/QC, Sản Xuất

Cấp bậc: Nhân viên

Mô tả công việc: Quality – Safety – Health – Environment
- Making training plan, QSHE training if required, report concerning to safety & 5S, license, etc…
Lập kế hoạch đào tạo, đào tạo QSHE nếu yêu cầu, báo cáo về an toàn, “5S”, giấy phép …
- Make and monitor for analysis data statistic from ASP.
Lập và giám sát về thống kê dữ liệu phân tích của nhà máy tách khí.
- Checking, controlling product quality ( including produced and purchased product)
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng của sản phẩm (bao gồm sản phẩm sản xuất ra và mua vào)
- The work related to standards for gas analyzer (updated pressures, condition, limit use of gas, gas cylinders, as proposed purchase, control bottle still, empty bottle, replace ...)
Các công việc liên quan đến khí chuẩn dùng cho máy phân tích (cập nhật áp suất, tình trạng, hạn sử dụng khí, chai khí, làm đề nghị mua, kiểm soát chai còn, chai rỗng, thay thế…)
- Control instruments, chemicals required for the measurement, quality inspection
Kiểm soát dụng cụ, hóa chất cần cho việc đo đạc, kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Safety guidelines for contractors, track safety - sanitation - environment during construction
Hướng dẫn an toàn cho nhà thầu, theo dõi an toàn - vệ sinh - môi trường trong khi thi công
- Preparation of reports submitted BH, TNSC, TLIP II, the Department of QSHE departments ... (report of the standard air pressure, the report declared chemicals, waste management report, report OSH, reported the week national OSH,...)
Lập các báo cáo gửi BH, TNSC, TLIP II, các Sở Ban ngành … về QSHE (báo cáo về áp khí chuẩn, báo cáo khai báo hóa chất, báo cáo quản lý chất thải, báo cáo ATVSLĐ, báo cáo tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ, . . .)
Triển khai thực hiện tuân thủ những qui định mới về QSHE.
- Others, follow Co. Managemetn’s request, if any.
Các công việc khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên, nếu có.

Yêu cầu công việc: Experience: at least 2 years
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm
University/College Degree
Bằng Đại học/Cao đẳng
English/ Chemical
Anh ngữ / Hóa học.
- Knowledge of administrative & clerical procedures
Kiến thức về các công việc hành chánh văn phòng.
- Knowledge of ISO 9001 : 2015
Kiến thức về ISO 9001 : 2015.
- Knowledge of engineering and technology
Kiến thức về kỹ thuật và công nghệ

Mức lương tối thiểu* 7 triệu đồng

Mức lương tối đa 10 triệu đồng

Chế độ quyền lợi khác: • Friendly & dynamic working environment.
• Work at Hung Yen factory
• Get closer to clearly navigated career development plan for the future.
• Opportunity in hand to be nominated for training courses in Taiyo Nippon Sanso Corporation in Japan and South East Asian countries.
• Opportunity to strengthen not only special sales skills but also other soft skills for your personal growth, experience on products and related markets as well as communication and successful sales maintenance skill by joining Sales team and sharing knowledge with our leading experts.
• Be offered with more preferential welfare than that defined in Vietnamese Regulation like summer leave and bonus leave. In case of sickness, labors still receive 25% salary (75% paid by the Social Insurance Agency).
• Attractive bonuses based on actual company performance.
• Working 7 hours/day from 8:00 AM to 16:00 PM (Monday to Friday) and 8:00 AM to 11:45 AM (Saturday morning).
• Yearly Company trip and Year-end Party.

Địa điểm làm việc: Hưng Yên


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: 11/F, Prime Centre Building, 53 Quang Trung Str., Hai Ba Trung Dist., Hanoi

Người liên hệ: Ms. Trang Nguyen

Số điện thoại liên hệ: +84 24 3974 4346

Email liên hệ: hr_hn@vijagas.vn

Hạn nộp HS: 30/11/2017

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 23  đến 28

Giới tính: Nam

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: Experience: at least 2 years Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm University/College Degree Bằng Đại học/Cao đẳng English/ Chemical Anh ngữ / Hóa học. - Knowledge of administrative & clerical procedures Kiến thức về các công việc hành chánh văn phòng. - Knowledge of ISO 9001 : 2015 Kiến thức về ISO 9001 : 2015. - Knowledge of engineering and technology Kiến thức về kỹ thuật và công nghệ

Yêu cầu khác:

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.