Mô tả công việc

Ngành nghề: Giáo dục/Đào tạo, Nhân sự, Cấp quản lý điều hành

Cấp bậc: Giám đốc

Mô tả công việc: * Quản lý nhân viên:
- Điều hành nhân sự và các hoạt động chung của trung tâm
- Tuyển chọn, đề xuất, tuyển dụng các chức danh.
- Theo dõi, kiểm tra hành vi, tinh thần trách nhiệm của nhân viên thuộc quyền.
- Phân loại, đánh giá kết quả công việc, hiệu quả, năng lực của từng nhân viên theo định kỳ.
- Duy trì trật tự, kỷ cương làm việc của trung tâm đào tạo
* Quản lý tài sản
- Tài liệu giấy(bản cứng), tài liệu điện tử, nghe nhìn; các CSDL nội sinh và trực tuyến đã mua bản quyền, ngân hàng thực đơn, Giáo trình, giáo án.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ dụng cụng, máy móc,…
- Quản lý chất lượng và dịch vụ đào đào tạo của trung tâm đào tạo
- Xây dựng, cải thiện, quản lý hệ thống menu, giám sát quá trì vận hành Menu tại trung tâm và các Canteen toàn công ty.
- Đánh giá và có giải pháp ( chi phí, chất lượng dịch vụ) trong quá trình tiếp cận/chào thầu khách hàng mới.
- Thiết lập đội ngũ set up/nấu thử chuyên nghiệp
- Xây dựng quy trình, quy định liên quan đến công tác đào tạo nấu ăn bao gồm đào tạo mới, đào tạo nâng cao tay nghề, đào tạo lên cấp, đào tạo lại…
- Lên giáo án, lập và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nấu ăn cho học viên của trung tâm và nhân viên công ty theo tháng, quý, năm.
- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin dữ liệu đào tạo
- Đảm bảo nhiệm vụ học viên tốt nghiệp có tay nghề tốt đáp ứng nhu cầu nhân lực các bếp ăn công nghiệp của công ty và thị trường lao động bên ngoài.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng – dịch vụ đào tạo
- Phân tích kết quả, điều tra nhu cầu, xu hướng của người học và thị trường.
- Phân tích thông tin phản hồi của khách hàng đã - đang - và sẽ sử dụng dịch vụ của công ty và trung tâm ĐT.
- Đánh giá, lựa chọn và đề xuất nhà cung cấp các chương trình đào tạo bên ngoài cho trung tâm và công ty.
* Hoạch định, báo cáo:
- Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm.
- Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.
- Tổng hợp, viết báo cáo hàng tháng báo cáo trong giao ban, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm của trung tâm
- Đưa ra sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả, khoa học..tư vấn cho ban GĐ trọng việc hoạch định và vận hành của trung tâm ĐT.
* Thực hiện các công việc khác do BGĐ giao.
- Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về:
- Mọi hoạt động của trung tâm đào tạo, xây dựng và phát triển tài nguyên thông tin, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự kỷ cương làm việc của trung tâm đào tạo.
- Hợp tác, trao đổi với các đơn vị, tổ chức, các trường đào tạo kỹ thuật nấu ăn trong nước có tính đến yếu tố hội nhập quốc tế.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát hoạt động theo mục tiêu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của trung tâm đào tạo
- Chủ động phối hợp với các phòng ban chức năng, các bộ phận, các canteen hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được BGĐ giao
- Xây dựng bầu không khí hợp tác, đoàn kết, đồng thuận trong tập thể. Hỗ trợ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, điều tra nhu cầu của người học, khách hàng và thị trường
- Đạt chỉ tiêu về công tác đào tạo, chất lượng dịch vụ đào tạo theo yêu cầu một cách bền vững. Chú trọng đến giá trị thương hiệu của Ba Sao và quy tắc đạo đức ứng xử trong kinh doanh.
* QUYỀN HẠN
* Quyền đề xuất
- Đề xuất ý kiến với lãnh đạo và BGĐ công ty trong việc tổ chức, quản lý hoặt động của trung tâm.
- Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ - phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của trung tâm
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật các NV thuộc quyền.
- Phối hợp làm việc với phòng ban/bộ phận chức năng nhằm giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của trung tâm
- Đề nghị lãnh đạo công ty, BGĐ bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong trung tâm
- Đề nghị tuyển dụng, cho thôi việc, thuyên chuyển công tác, mức lương của NV trung tâm theo quy chế tuyển dụng nhân sự của công ty.
- Đề xuất với lãnh đạo công ty và BGĐ về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho NV của trung tâm.
* Quyền quyết định
- Được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước BGĐ và trước pháp luật trong việc thực hiện quyền tự chủ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính của trung tâm đào tạo.
- Quản lý nhân viên và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Trung tâm
- Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ nhân viên trong Trung tâm.
- Được ký các văn bản liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm theo sự ủy quyền của lãnh đạo và BGĐ công ty.
- Tổ chức thăm dò ý kiến người học, khách hàng sử dụng lao động, thị trường... về chất lượng đào tạo của trung tâm.
* ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC
* Thời gian làm việc:
- Toàn thời gian cố định: 8h/ngày - 5,5 ngày/tuần - Từ thứ 2 - thứ 7 hàng tuần
* Điều kiện môi trường làm việc:
- Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp
* Được trang bị
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, phòng làm việc đầy đủ đáp ứng yêu cầu công việc.

Yêu cầu công việc: * Yêu cầu cơ bản
* Trình độ đào tạo
- Nam/nữ - Từ 30 - 45 tuổi
- Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị kinh doanh, Quản trị chiến lược, Kinh tế, Kinh tế lao động, Quản trị nhân lực, Marketing, Ngoại thương, Dịch vụ nhà hàng khách sạn, Quản lý khách sạn…
* Tin học:
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng và phần mềm tin học văn phòng
* Ngoại ngữ
- Tiếng Anh: giao tiếp cơ bản ( thành thạo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết là một lợi thế)
- Tiếng Việt: không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương
* Kinh nghiệm
- Có ít nhất 05 năm làm quản lý tại các trung tâm về đào tạo có quy mô từ 20 nhân viên trở lên tại các doanh nghiệp/đơn vị có từ 200 nhân sự trở lên hoạt động về mảng dịch vụ, dịch vụ ăn uống, dịch vụ nhà hàng khách sạn, dịch vụ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, resort, vui chơi giải chí...
* Yêu cầu năng lực chuyên môn
* Kiến thức
- Về chuyên môn: Có kiến thức và ứng dụng thuần thục các kiến thức vào công việc cụ thể.
- Về nhân sự: Hiểu biết về con người và khả năng làm việc hiệu quả với người khác
- Về tư duy tổng thể: Khả năng làm việc với các ý tưởng và khái niệm thường mang tính trừu tượng, Phân tích - sâu chuỗi và gắn kết vấn đề
* Kỹ năng
- Thành thạo các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thực hành chuyên môn, kỹ năng phân tích, tổng hợp, trình bày và giải quyết vấn đề, kỹ năng điều khiển chỉ huy, kỹ năng tổ chức lao động khoa học, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng lập kế hoạch, viết báo cáo.
* Thái độ
- Đạo đức: tốt
- Phẩm chất: Trung thực, chính trực, quyết đoán, năng động, sáng tạo, linh hoạt, thận trọng trong công việc, lắng nghe ý kiến phê bình, dám chịu trách nhiệm cá nhân, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực (có mặt mọi nơi, nắm bắt mọi việc), gần gũi với nhân viên, hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với khách hàng.
* Khác: (chứng chỉ nghề)
- Ưu tiên ứng viên: Đã qua khóa học Quản lý Đào tạo, Quản lý nhà hàng, khách sạn, Kỹ thuật chế bến món ăn, Đọc, dịch, giao tiếp tốt Tiếng Anh; sử dụng thành thạo các công cụ CNTT trong công việc.

Mức lương Thỏa thuận

Chế độ quyền lợi khác:

Địa điểm làm việc: Hà Nội


Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Số 28 Ngô Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Người liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Số điện thoại liên hệ: 04 3944 8428 (Máy l?: 29)

Email liên hệ: lynguyen.basao@gmail.com

Hạn nộp HS: 06/10/2017

Địa điểm làm việc:


Yêu cầu hồ sơ

Độ tuổi: 30  đến 45

Giới tính:

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Yêu cầu khác: - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty

Tin đăng nổi bật

Bạn cũng muốn tin của mình được hiển thị ở đây? Click để đăng ngay  

LIKE ngay để nhận nhiều việc hay.