Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Phổ thông trung học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ tin học: Tin văn phòng

Ngành nghề đào tạo: Kỹ Sư xây dựng

Kinh nghiệm làm việc: 2 năm


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Kỹ Sư xây dựng. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Cấp bậc mong muốn: Kỹ thuật viên/kỹ sư

Chuyên môn mong muốn: Xây dựng

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Đà Nẵng

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 16/09/2019

Mô tả thêm: