Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Cao đẳng

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng

Trình độ ngoại ngữ: tiếng anh

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo: điện công nghiệp

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Điện/Điện tử

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Khác

Địa danh mong muốn: Hà Nội

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 26/09/2019

Mô tả thêm: