Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: TOEIC

Trình độ tin học: Văn phòng

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn:

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Marketing - PR

Mức lương mong muốn: 30tr - 50tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 07/10/2019

Mô tả thêm: