Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Anh Văn (B)

Trình độ tin học: Tin học văn phòng (B)

Ngành nghề đào tạo: Luật

Kinh nghiệm làm việc: 03 năm lĩnh vực hành chính văn phòng - chăm sóc khách hàng


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên văn phòng

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Nhân sự

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Trà Vinh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: