Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ tin học: Tin văn phòng

Ngành nghề đào tạo: Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm làm việc: 19 năm. Từ năm 2000 – 2004: Nhân viên kỹ thuật và Điều hành sản xuất tại công ty Phát triển kinh tế duyên hải. Đây là công ty sản xuất hàng thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu công việc thường ngày là: xem kế hoạch sản xuất của ban giám đốc để triển khai kế hoạch sản xuất tại xưởng như xem số lượng hàng cần sản xuất kết số lượng hàng tồn kho, số lượng nguyên liệu dể điều phối công nhân cho hợp lý. Theo dõi định mức sản xuất như hao hụt nguyên liệu, định mức lao động. Kiểm tra chất lượng hàng hóa, tìm r


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Trưởng phòng. Chuyên môn mong muốn: Quản trị kinh doanh. Mức lương mong muốn: 12-15 triệu. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Quản trị kinh doanh

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 30/08/2019

Mô tả thêm: