Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo: Kế toán

Kinh nghiệm làm việc: 9 năm. 2 năm làm công tác Hành chính - Nhân sự 5 năm làm kế toán thuế - kế toán nội bộ 2 năm làm kế toán tổng hợp


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên Kế toán. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: An Giang

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: