Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Cao đẳng

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cao đẳng

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Hành chính - Văn phòng, Dịch vụ khách hàng, Tư vấn/Chăm sóc khách hàng

Mức lương mong muốn: 5tr - 7tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn: Doanh nghiệp tư nhân

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: