Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo: Điện - Điện tử. Xếp loại: Giỏi. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên Điện - Điện tử.

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Điện/Điện tử

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Vĩnh Long

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 16/09/2019

Mô tả thêm: