Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Khá

Trình độ tin học: Tốt

Ngành nghề đào tạo: Kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm làm việc: 7 năm Hiện tại đang làm kế toán trưởng công ty (thương mại, sản xuất, xây dựng) Công việc đã làm: - Quản lý thuế: Báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN, Báo cáo tài chính.... - Quản lý tài chính: Ngân hàng, vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, đáo hạn, bảo lãnh tạm ứng, thanh toán, thực hiện hợp đồng, bảo hành, quản lý công nợ (Phải thu, phải trả)... - Quản lý nội bộ: Bảo hiểm, tiền lương, thu chi, mua bán trong công ty... - Làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết, l


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên làm ngoài giờ

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán, Kế toán/ Kiểm toán

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Hà Nội, Thái Bình

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: