Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B

Trình độ tin học: Tin căn bản

Ngành nghề đào tạo: Luật

Kinh nghiệm làm việc: 1 năm


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân viên Luật. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Pháp lý - Luật

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Đà Nẵng

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 16/09/2019

Mô tả thêm: