Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ: Bằng C Anh văn

Trình độ tin học: Thành thạo tất cả các ứng dụng văn phòng và phần mềm kế toán, sử dụng thành thạo ERP

Ngành nghề đào tạo: Kế toán kiểm toán

Kinh nghiệm làm việc: Quản lý, đào tạo kế toán viên Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính Lập – trình bày báo cáo tài chính Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp; Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ. Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế; Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Kế toán trưởng

Cấp bậc mong muốn: Trưởng (phó) phòng

Chuyên môn mong muốn: Kế toán/ Kiểm toán

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: