Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật:

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo: Giáo dục - Đào tạo - Xếp loại: Khá

Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm gia sư, đứng lớp môn kỹ năng sống, tiếng anh cơ bản, làm việc nhóm, lên kế hoạch,....


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Cần việc Giáo viên tiểu học hoặc giáo viên kỹ năng sống. Thời gian làm việc mong muốn: Giờ hành chính

Cấp bậc mong muốn: Giảng viên

Chuyên môn mong muốn: Giáo viên

Mức lương mong muốn: 7tr - 10tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Bình Dương

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 16/09/2019

Mô tả thêm: Nguyện vọng: Vận dụng kiến thức đã học, học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn