Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Cử nhân

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Chuyên viên

Cấp bậc mong muốn: Chuyên viên

Chuyên môn mong muốn: Nhân sự

Mức lương mong muốn: 10tr - 15tr

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: