Bằng cấp - Kinh nghiệm

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn - kỹ thuật: Kỹ Sư

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Ngành nghề đào tạo:

Kinh nghiệm làm việc:


Nguyện vọng nghề nghiệp

Chức danh mong muốn: Nhân Viên/Chuyên Viên

Cấp bậc mong muốn: Nhân viên

Chuyên môn mong muốn: Hóa học - Sinh học, QA/QC, Hóa chất

Mức lương mong muốn: Thỏa thuận

Loại hình doanh nghiệp mong muốn:

Địa danh mong muốn: Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Long An

Ngày có thể bắt đầu làm việc: 01/10/2019

Mô tả thêm: