10.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đang tổng hợp danh sách cụ thể để báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lên kế hoạch đưa người lao động hết hạn hợp đồng, ốm đau… về nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hiện số lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài hết hạn hợp đồng khoảng 10.000 người.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong số 10.000 lao động này không phải ai cũng có nguyện vọng về nước. Nguyên nhân do nhiều nước tạo điều kiện cho lao động hết hạn hợp đồng chưa về nước được.

Cụ thể, Nhật Bản cho phép những lao động nước ngoài hết hạn hợp đồng được gia hạn visa kéo dài tư cách lưu trú ít nhất thêm 1 năm, hoặc được phép chuyển đổi sang lao động kỹ năng đặc định. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng đang tạo điều kiện cho các lao động hết hạn hợp đồng đang chờ về nước chuyển sang làm việc thời vụ. Do vậy, đối với lao động hết hạn hợp đồng nếu chưa muốn về nước thì có thể tiếp tục ở lại làm việc.

Cục đang tổng hợp danh sách cụ thể để báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lên kế hoạch đưa người lao động hết hạn hợp đồng, ốm đau… về nước.

Với những lao động có nguyện vọng về nước, Cục Quản lý lao động ngoài nước đang liên hệ với từng doanh nghiệp, Đại sứ quán Việt Nam và Ban Quản lý lao động tại các nước sẽ tổng hợp danh sách để báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lên phương án đưa dần số lao động này về.

Đối với kế hoạch cách ly sau khi về nước, Cục đề xuất phương án cho phép lao động hết hạn hợp đồng được cách ly tại khu tập trung của quân đội để tiết kiệm chi phí. Còn trường hợp lao động muốn cách ly ở khách sạn thì phải tự trang trải, thỏa thuận với các đơn vị.


tin đã đăng