Bạc Liêu: Thưởng Tết cao nhất 100 triệu đồng/người

Ngày 29.12, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu có báo cáo cho biết, thưởng Tết Dương lịch cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 30.000 đồng; còn thưởng Tết Âm lịch thấp nhất 100.000 đồng, cao nhất 100 triệu đồng.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, tính đến 30.11, có 36 doanh nghiệp, với 7.054 lao động. Trong đó, có 5 lao động mất việc làm, 1.693 lao động thôi việc, 124 lượt lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, 1.906 lượt lao động nghỉ việc không hưởng lương.

Trên địa bàn có 2 doanh nghiệp Nhà nước giữ 100% vốn; 5 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 23 doanh nghiệp dân doanh; 6 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tiền lương bình quân năm 2020 của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là 13 triệu đồng/tháng, cao nhất 21 triệu đồng/tháng, thấp nhất 4,5 triệu đồng/tháng. Tiền lương bình quân của doanh nghiệp có cổ phần của Nhà nước là 6,6 triệu đồng, cao nhất 24 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng.

Với doanh nghiệp dân doanh, lương bình quân 6,1 triệu đồng, cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất 3,2 triệu đồng. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài lương bình quân 6,2 triệu đồng, cao nhất 69,5 triệu đồng, thấp nhất 3,6 triệu đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bạc Liêu, đến nay có 9 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết Dương lịch 2021, trong đó bình quân từ 1,1 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Mức cao nhất là 20,8 triệu đồng (thuộc về doanh nghiệp có vốn nước ngoài) và thấp nhất là 30.000 đồng (thuộc về doanh nghiệp dân doanh). Trong khi đó, có 16 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bình quân từ 3,9 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng (đều thuộc về doanh nghiệp dân doanh).

NHẬT HỒ

tin đã đăng