Bình Phước: Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm

Với chủ trương chú trọng công tác giải quyết việc làm, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, trong năm 2019 tỉnh Bình Phước đã đạt những thành quả tích cực. Cụ thể, Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 43.590 lao động, đào tạo nghề cho 7.749 lao động, giảm 1.917 hộ nghèo…

Có kết quả tích cực trong giải quyết việc làm

Trong năm 2019, thu ngân sách đạt 9.000 tỷ đồng, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng tốt; công tác giải quyết việc làm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách xã hội được các cấp, các ngành hết sức quan tâm; công tác khám chữa bệnh được duy trì tốt; quốc phòng an ninh luôn đảm bảo, công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được tăng cường.

Cụ thể, trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trong năm qua tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho 43.590/35.000 lao động, đạt 124,54% kế hoạch năm; Đào tạo nghề cho 7.749/6.000 lao động, đạt 129,15% kế hoạch năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; Giảm 1.917 hộ nghèo, đạt 117% so với kế hoạch. Hiện nay, toàn tỉnh có 6.697 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,57%/tổng số hộ dân, trong đó có 3.379 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 50,45%/tổng số hộ nghèo.

Về xóa đói giảm nghèo, đến cuối năm 2019, Bình Phước không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Ngoài ra, tỉnh đã giải quyết dứt điểm giảm 23 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. 46 căn nhà cho người có công với cách mạng đang được xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 01/2020.

 

Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Phước tiếp tục thực hiện công tác chiêu sinh, tư vấn các ngành nghề học về các địa phương vùng sâu vùng xa, phối hợp với các phòng chuyên môn tăng cường công tác tại các xã thông qua các phiên giao dịch việc làm, hướng nghiệp… cho các lao động nhằm giúp họ có một nghề theo nguyện vọng để tự tạo việc làm cho bản thân giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh.

Đối với công tác tư vấn - GTVL: Tiếp tục đẩy mạnh công tác Tư vấn - GTVL, thông tin thị trường lao động, đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp xuống vùng sâu, xa để người dân nắm bắt được thông tin và khai thác nguồn nhân lực một cách tốt nhất. Tích cực thu thập thông tin thị trường việc làm trống trong và ngoài nước, nhằm đa dạng thông tin việc làm để cung cấp thông tin đến người lao động, cập nhật thông tin lên website: http://vlbinhphuoc.vieclamvietnam.gov.vn. Thường xuyên thông tin để doanh nghiệp và người lao động kịp thời nắm bắt thông tin tuyển dụng và tìm việc làm đúng nguyện vọng.

Đối với công tác thực hiện chính sách BHTN: Trung tâm lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, BHXH tỉnh, tổ chức các cuộc Hội thảo, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Duy trì tư vấn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, áp phích, tại các địa phương và các cụm, các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong những năm qua (từ năm 2013 đến nay), nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm (cả nguồn Trung ương và nguồn địa phương) không được phân bổ mới đã ảnh hưởng nhiều đến các chỉ tiêu giải quyết việc làm mới theo kế hoạch đã được UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt.

Ngọc Lan

tin đã đăng