Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "tất cả những người là nạn nhân chất độc hóa học thì hưởng chính sách bảo trợ xã hội"

Tối 21.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 16 để thẩm tra dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Theo đó, thông tin tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Quốc hội đã giao Chính phủ chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) trình UBTVQH xem xét vào Phiên họp tháng 12 tới.

Là cơ quan được giao chủ trì soạn thảo dự án Pháp lệnh, Bộ LĐTBXH đã tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung về: tổng kết thi hành Pháp lệnh hiện hành;đánh giá tác động của chính sách; lấy ý kiến các bộ, ngành và đặc biệt là các đối tượng chịu sự tác động...

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội tham gia tích cực hơn nữa cùng với Nhà nước để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

3 nội dung lớn trong Dự án Pháp lệnh hiện vẫn đang có nhiều ý kiến khác nhau được Chính phủ đưa ra xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm: đề xuất bổ sung chính sách ưu đãi đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học; về bổ sung chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ đã tái giá và nội dung công nhận liệt sỹ, bệnh binh thời kỳ đất nước hòa bình.

Cho ý kiến về đề xuất bổ sung chính sách trợ cấp đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học, nhiều đại biểu đề nghị cần có đánh giá khoa học thật cụ thể về tác động do chất độc hóa học gây ra đối với thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến để đảm bảo sự công bằng với thân nhân của người có công với cách mạng khác.

Về chế độ với vợ và chồng liệt sĩ tái giá, theo nhiều đại biểu, nên coi đó là sự bù đắp vì mặc dù đã lấy vợ hoặc chồng mới nhưng nhiều người vẫn chăm sóc con, thờ cúng vợ hoặc chồng cũ đã hy sinh…, do vậy, ngoài chế độ BHYT theo đề xuất của Chính phủ, nhiều đại biểu cho rằng, nên bổ sung chế độ mai táng phí.

Làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Chính phủ rất lắng nghe, cầu thị và đã dành thời gian để thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau, nhất là các ý kiến khác nhau tổng hợp từ các cấp, các ngành và ý kiến của từng thành viên Chính phủ.

"Những ý kiến khác nhau dù là nhỏ nhất đều được đem ra để Chính phủ thảo luận để tạo sự thống nhất. Và báo cáo trong Tờ trình của Chính phủ hôm nay là sự thống nhất của Chính phủ và tôi được Thủ tướng ủy quyền phủ thay mặt Chính phủ báo cáo với Ủy ban chứ không chỉ với tư cách là Trưởng ban soạn thảo hay Bộ trưởng" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.


tin đã đăng