Các tỉnh, thành phố đều đạt và vượt kế hoạch tạo việc làm đề ra

Báo cáo Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã hội năm 2020, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết, so với cùng kỳ năm trước, năm 2019, số người có việc làm tăng lên; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm mạnh; tỷ lệ thiếu việc làm giảm dần.

Theo đó, hầu hết các tỉnh, thành phố đều đạt và vượt kế hoạch tạo việc làm đã đề ra; trong đó, các tỉnh, thành phố thuộc các vùng kinh tế trọng điểm vẫn tiếp tục phát huy lợi thế, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tạo được nhiều việc làm cho người lao động.

Ước thực hiện cả năm tạo việc làm khoảng 1.655 nghìn người, đạt 103,5% kế hoạch, bằng 100,4% so với thực hiện năm 2018, trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 1.508 nghìn người, đạt 101,9% kế hoạch; đưa trên 147 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 122,8% kế hoạch. Tỷ lệ mỗi giới được tạo việc làm đạt trên 48%.

Trong năm vừa qua, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng và nhu cầu thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp, khai thác dữ liệu từ các cuộc điều tra về lao động việc làm, điều tra dân số và nhà ở, điều tra mức sống dân cư, điều tra doanh nghiệp vừa và nhỏ; định kỳ xuất bản các báo cáo xu hướng lao động, xã hội, xu hướng việc làm và các bản tin cập nhật về thị trường lao động, ghi chép cung - cầu lao động để giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển sinh phù hợp, người sử dụng lao động và người lao động nắm bắt được nguồn cung, cầu lao động hiện có trên thị trường và xu hướng tuyển dụng lao động.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020) và các chính sách, chương trình, đề án về giải quyết việc làm. Tăng cường hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm. Theo dõi, cập nhật thông tin và báo cáo về diễn biến thị trường lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để kịp thời có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động. Nghiên cứu phương án triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình lao động đối với doanh nghiệp, đơn vị.

"Hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tiếp tục được đầu tư nhằm tăng cường kết nối cung - cầu lao động, rút ngắn thời gian tìm việc làm của người lao động, thời gian tuyển dụng của người sử dụng lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển mạng lưới các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhận định.

Để mở rộng thị trường lao động ngoài nước, năm 2019, các giải pháp duy trì và phát triển các thị trường ngoài nước tiếp tục được triển khai, thực hiện đồng bộ; mở nhiều thị trường mới, tiềm năng ở châu Âu (Séc, Đức, Áo, Bulgari, Rumani.…), Đàm phán và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành Nhật Bản về phái cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản. Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động đưa người lao động Việt Nam sang làm việc tại các thị trường trọng điểm (Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và Malaysia) tiếp tục được tăng cường quản lý, chấn chỉnh để ổn định và phát triển bền vững. Chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp làm tốt công tác tạo nguồn, đào tạo tay nghề, kỷ luật lao động, ngoại ngữ cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; thúc đẩy công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các địa phương vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của các doanh nghiệp; quản lý, bảo vệ quyền lợi của người lao động ở nước ngoài; tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng hạn hợp đồng. 

tin đã đăng