Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tuyển dụng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

Số lượng cần tuyển: 07 viên chức;

Vị trí việc làm cần tuyển: Viên chức làm việc tại Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

TT

Vị trí

Số lượng tuyển dụng

Hình thức tuyển

Yêu cầu năng lực vị trí cần tuyển

 

1

Chuyên viên chuyên môn (hòa giải, tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực cạnh tranh; đào tạo về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xây dựng, đăng tải thông tin trên các trang tin điện tử)

 

5

Thi tuyển

- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành luật, kinh tế, tiếng Anh

- Tiếng Anh trình độ Bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Chuyên viên tài chính, kế toán

1

Thi tuyển

- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành tài chính, kế toán

- Tiếng Anh trình độ Bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

- Tin học đạt chuẩn theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Chuyên viên xây dựng hệ thống thông tin

1

Thi tuyển

- Tốt nghiệp đại học (trở lên) chuyên ngành công nghệ thông tin

- Tiếng Anh trình độ Bậc 2 hoặc tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

 

II. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

          1. Người đủ các điều kiện sau không  phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

          a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

          b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

          c) Có lý lịch rõ ràng; có Phiếu đăng ký dự tuyển;

          d) Trình độ đào tạo:

          - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

          - Chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) phù hợp với vị trí việc làm và khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên;

          - Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

          đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

          e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

          2. Không tiếp nhận đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp:

          a) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24cmx32cm, ngoài bìa hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021” và thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú), đơn vị, vị trí dự tuyển, điện thoại và địa chỉ liên lạc. Thành phần hồ sơ dự tuyển gồm:

            1.Phiếu đăng ký dự tuyển ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

          2. Bản foto các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu năng lực của vị trí dự tuyển, nếu là văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản công nhận văn bằng do Trung tâm Công nhận văn bằng thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo cấp;

          3. Bản foto Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

          4. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ, PHÍ THI TUYỂN DỤNG

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 26 tháng 4 năm 2021 đến ngày 26 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

2. Địa điểm nhận hồ sơ, số điện thoại liên hệ:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 024 22205002.

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển: trong tháng 6 năm 2021 tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, 25 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển; truy cập trang thông tin: http://vcca.gov.vn để tải mẫu Phiếu đăng ký và biết thêm các thông tin khác.

 

 

           

 

 

 


tin đã đăng