Đảm bảo an sinh xã hội thông qua chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Qua 10 năm triển khai thực hiện, chính sách này ngày càng khẳng định tầm quan trọng và tính hiệu quả vượt bậc đối với vấn đề ổn định đời sống của người tham gia.

Chính sách phù hợp với mọi đối tượng lao động

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già, nhất là với những người không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định.

Từ năm 2008, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng hai chế độ: Hưu trí và tử tuất. Với các chế độ này, người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên, để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện phải chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Đóng hàng tháng; đóng 3 tháng một lần; đóng 6 tháng một lần; đóng 12 tháng một lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần.

BHXH tự nguyện linh hoạt và có mức đóng thấp nên phù hợp với mọi đối tượng người lao động.

Hiện nay, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ cho đối tượng người lao động thuộc hộ nghèo 30% mức đóng BHXH; hộ cận nghèo là 25% và tất cả hộ khác được hỗ trợ 10% trên tổng số 22% của mức đóng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 700.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng thấp nhất là 154.000 đồng/tháng và mức đóng này có thể thay đổi theo lựa chọn của người tham gia.

Ông Bùi Sỹ Lợi – Phó chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề dân tộc của Quốc hội chia sẻ rằng, nếu như tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia được hưởng 5 chế độ bao gồm: 3 chế độ ngắn hạn là ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 2 chính sách chế độ dài hạn đó là hưu trí và tử tuất. Nhưng BHXH tự nguyện chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Tuy nhiên, mức đóng BHXH tự nguyện hiện nay đang ở mức rất thấp. Với mức đóng thấp như hiện nay, so sánh giữa BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì BHXH tự nguyện đã thể hiện được tính linh hoạt.

Chỗ dựa khi về già

Chưa kể mức hỗ trợ 30%, 25% và 10% của Nhà nước; trên cơ sở 700.000 đồng/tháng của chuẩn nghèo khu vực nông thôn với mức 22% đóng vào quỹ BHXH tự nguyện thì bình quân mỗi tháng người lao động đóng 154.000 đồng. Một năm, người lao động sẽ đóng ở mức rất cao là 1.800.000 đồng. Hai mươi năm là 36 triệu đồng. Khi người lao động là nữ đủ 55 tuổi, nam đủ 60 tuổi thì được hưởng BHXH tự nguyện. Lương hưu của họ được hưởng là 400.000 đồng/tháng. Và nếu như tuổi thọ lao động bình quân của người lao động hiện nay tính tròn là 20 năm thì người lao động sẽ được hưởng 96 triệu, chưa tính đến chuyện Nhà nước điều chỉnh khi trượt giá đảm bảo giá trị thực tiễn đồng tiền thực tế của tiền lương hưu.

BHXH tự nguyện là chỗ dựa cho người già.

Rõ ràng, so với mức 270.000 đồng hưu trí xã hội hiện nay mà Nhà nước đang làm, người lao động sẽ có mức hưởng cao hơn khi tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra còn được hưởng thẻ BHYT, được chăm sóc sức khỏe.

Do đó, chính sách BHXH tự nguyện rất có lợi cho người lao động. Sự đóng góp của người tham gia cùng với sự hỗ trợ và bảo hộ từ Nhà nước sẽ đảm bảo người lao động khi hết tuổi lao động, không còn khả năng lao động thì hoàn toàn có lương hưu. Mặt khác, khi qua đời còn được hưởng mai táng phí bằng 10 lần tiền lương cơ sở. Như hiện nay, nếu còn các thân nhân chủ yếu thì cũng được hưởng các tuất thưởng.

Như vậy, BHXH tự nguyện hoàn toàn được xem như chỗ dựa cho mọi người khi về già. 

T.K

tin đã đăng