Được thưởng tết và lương tháng 13 có phải đóng thuế thu nhập?

Vào dịp Tết Nguyên đán, thông thường các doanh nghiệp sẽ tiến hành chi thưởng tết và lương tháng 13 cho người lao động. Vậy thưởng tết, lương tháng 13 có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bộ luật Lao động hiện hành và Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021 đều không quy định về lương tháng 13.

Tuy nhiên, trên thực tế tiền thưởng tết hay còn gọi là lương tháng 13 được xem là tiền thưởng doanh nghiệp thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động qua một năm.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực ngày 1.1.2021 quy định, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Bên cạnh đó, Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo giấy khen, bằng khen, huy chương, giải thưởng được Nhà nước phong tặng.

Như vậy, người lao động được thưởng tết và lương tháng 13 phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế tiền thưởng tết, lương tháng 13 sau khi đã trừ khoản giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng (đối với cá nhân) và là 4,4 triệu đồng/tháng(đối với mỗi người phụ thuộc) mà vẫn còn dương.

Về cách tính thuế thu nhập cá nhân thưởng tết, lương tháng 13 cho người lao động, thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

Biểu tính thuế rút gọn với khoản được thưởng tết. Nguồn: Thukyluat

 

 

MINH HƯƠNG

tin đã đăng