Hiệu quả trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước

Về cơ bản hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm cơ bản đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; phù hợp với các quy định quốc tế về dịch vụ việc làm. Các Trung tâm đã đóng góp tích cực vào công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Trung tâm ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo và các cơ quan quản lý Nhà nước Trung ương và địa phương.

Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì lợi nhuận có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí. Theo đó, với mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng nên Trung tâm là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động yếu thế. 100% lao động và người sử dụng lao động đến với trung tâm có nhu cầu đều được tư vấn. Giai đoạn 2011-2017, các trung tâm đã tư vấn cho 16.782.109 lượt người (trong đó có 9.565.802 lượt người lao động được tư vấn về việc làm, chiếm 57%; lao động nữ được tư vấn chiếm 46,35%).

Hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm DVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn, … tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 48 địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm. Giai đoạn 2011- 2017, các trung tâm đã tổ chức 6.790 phiên giao dịch việc làm. Số lượt lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.112 nghìn lượt người.

Các trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ, các trung tâm đã tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn, nhiều địa phương đã tập trung vào công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn như Hải Dương, Hà Nội, Bình Thuận...

Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết tại Tọa đàm "Lao động việc làm - Vấn đề hôm nay", các trung tâm dịch vụ việc làm cả nước cần tổ chức, sắp xếp tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh công nghệ thông tin. Thông tin doanh nghiệp tìm người, người lao động tìm việc phải được kết nối linh hoạt. Luật Việc làm có quy định nhiều chức năng, trong đó có chức năng thông tin thị trường lao động và kết nối cung cầu lao động, từ đó, tạo cơ hội cho người lao động tìm được việc làm, doanh nghiệp tìm được người lao động.

"Chúng tôi kiến nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sắp xếp lại 63 trung tâm dịch vụ việc làm, thậm chí biến thành trung tâm việc làm của khu vực, tăng cường mở rộng các phiên chợ dịch vụ việc làm. Tại đây, doanh nghiệp đến tuyển lao động, người lao động xin việc làm. Vai trò của trung tâm phải là người chủ trì. Tôi nghĩ trung tâm dịch vụ việc làm trở thanh trung tâm công nghệ thông tin rất phát triển, đáp ứng yêu cầu của người lao động", ông Lợi nói.

Số lượng trung tâm dịch vụ việc làm không nên mở rộng, nhưng chúng ta biến nó thành các chi nhánh, điểm mà các trung tâm ở các địa phương có thể đi các khu vực như miền núi chẳng hạn. Tuy nhiên, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nó phải thể hiện bằng công nghệ thông tin, tiến bộ của khoa học kỹ thuật điều này rất quan trọng. Không nên nghĩ rằng phát triển nghĩa là chúng ta mở rộng nhiều trung tâm, hay tăng thêm biên chế và tiến tới phải coi các trung tâm này là dịch vụ công của xã hội. Chức năng nào nhà nước giao thì nhà nước trả tiền, còn chức năng kết nối từ người lao động có việc làm và doanh nghiệp tìm được người lao động thì có chức năng là sản xuất kinh doanh.

tin đã đăng