Hơn 1,7 triệu người có công sẽ được tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán 2020

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đề xuất tặng quà mức 400.000 đồng cho người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8.1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà trên cũng được đề xuất tặng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng và thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Bộ LĐTBXH cũng đề xuất mức quà 200.000 đồng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Mức quà này cũng được đề xuất tặng cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ và thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Theo Bộ LĐTBXH, hai mức quà trên sẽ được phát cho hơn 1,7 triệu người có công với cách mạng với số tiền gần 358 tỉ đồng.

tin đã đăng