Lễ ký kết Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021

Chiều ngày 5.12, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo; Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam Chang – Hee Lee; đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan; các tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng lao động, các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội.

Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững được ILO triển khai được 2 chu kỳ. Trong giai đoạn đầu 2006-2010 và giai đoạn 2012-2016, ILO đã huy động nguồn kinh phí hỗ trợ lên tới gần 55 triệu USD, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu của Việt Nam về lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, lãnh đạo của các đối tác xã hội và Giám đốc ILO Việt Nam Chang Hee Lee đã cùng ký kết vào văn bản, thống nhất các nội dung hợp tác: Thúc đẩy việc làm bền vững; giảm nghèo đói thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội cho tất cả mọi người; giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được; xây dựng thể chế quản trị thị trường lao động hiệu quả.

Các bên ký thỏa thuận hợp tác

Với 3 nội dung trên, các bên sẽ cùng phối hợp thực hiện để phấn đấu đạt 9 chỉ tiêu đề ra: tạo chính sách về việc làm thuận lợi để phát triển bền vững; số lượng lao động trong khu vực phi chính thức có việc làm tốt hơn tăng lên; các triển vọng về việc làm có năng suất và tự do lựa chọn được duy trì và mở rộng cho lao động di cư; hệ thống an sinh xã hội hiệu quả và mở rộng hơn; giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được (lao động trẻ em, lao động cưỡng bức); hệ thống quan hệ lao động hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường thanh tra lao động và văn hóa phòng ngừa trong an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; cơ hội việc làm bền vững gia tăng thể hiện qua cách tiếp cận tổng hợp với sự tuân thủ và cải tiến tại nơi làm việc ở cấp ngành; thúc đẩy cam kết phê chuẩn và áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Lễ ký kết Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam - ILO về việc làm bền vững giai đoạn 2017-2021

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Chương trình nghị sự về việc làm bền vững được  tổ chức với 4 trụ cột chính là tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Việc làm bền vững là hướng tới mục tiêu không chỉ tạo ra việc làm nhiều hơn, mà còn phải tạo ra việc làm tốt hơn, an toàn hơn, được đảm bảo về mặt an sinh xã hội, có năng suất, thu nhập cao hơn và đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Trong chu kỳ hợp tác mới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, doanh nghiệp và xã hội".

Bộ trưởng đề nghị ILO và các đối tác xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện khung hợp tác này. Trước mắt, cần tập trung tiếp tục hỗ trợ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp.

PV

tin đã đăng