Nâng cao hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại Nam Định

Tính đến tháng 12/2018, tỉnh Nam Định có 4.274 doanh nghiệp với 161.643 người lao động phân bổ trên toàn tỉnh. Xác định công tác giải quyết việc làm có vai trò quan trọng, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, kết nối cung cầu lao động và phát triển thị trường lao động.

Nhiều kết quả khả quan

Năm 2019, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nam Định đã nỗ lực trên mọi mặt trận. Tư vấn việc làm và học nghề cho 32.943 lượt người, tương ứng 411,8% so với kế hoạch, thực hiện giới thiệu việc làm cho 2.247 lao động (trong đó, giới thiệu việc làm trong nước cho 2.022 lao động và giới thiệu việc làm ngoài nước cho 225 lao động), vượt xa so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc vẫn đang là thị trường nóng về nhu cầu lao động. Do đó, để giải quyết việc làm ngoài nước, Trung tâm đã tư vấn học tiếng Hàn Quốc cho người lao động có nhu cầu và hướng dẫn đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc cho 293 lao động trong đó: 260 lao động đăng ký ngành sản xuất chế tạo, 20 lao động đăng ký ngành ngư nghiệp,13 lao động đăng ký ngành xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm đã kết nối, khai thác thông tin của 802 doanh nghiệp, tìm ra 43.848 việc làm trống, hoàn thành tốt 9 phiên giao dịch việc làm, 7 phiên giao dịch việc làm cố định và 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Kết quả đã có 141 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại phiên, 2.204 lượt người tham gia phiên, 684 người tham gia phỏng vấn tại phiên; có 134 người được tuyển dụng tại phiên và 387 người được doanh nghiệp hẹn phỏng vấn tại doanh nghiệp. Phối hợp với phòng Việc làm – An toàn lao động của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh thực hiện nhập dữ liệu Cung- Cầu lao động năm 2019 vào phần mềm; điều tra Cầu lao động tại 15 xã/phường trên địa bàn Tp.Nam Định; điều tra nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc tổ chức định kỳ các phiên giao dịch việc làm, để thông tin việc làm được thường xuyên cập nhật và phổ biến đến đông đảo doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm vẫn tích cực tuyên truyền lưu động, đăng tin trên truyền hình và các báo đài địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tư vấn tập thể cho học sinh, sinh viên các trường nghề trên địa bàn tỉnh để các em sớm hiểu rõ về thông tin thị trường lao động chung của tỉnh.

Chú trọng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp

Đã từ nhiều năm, công tác bảo hiểm thất nghiệp luôn là một trong những mặt mạnh được Trung tâm giải quyết hiệu quả. 8 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã hướng dẫn cho 4.599 lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) với 4.396 lao động có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; 4.189 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp;123 người được hỗ trợ học nghề và 129 người có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xác định công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cả quá trình giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thất nghiệp, giúp họ nhanh chóng tìm được việc làm, thu nhập ổn định, tái hòa nhập thị trường lao động. Đây được coi là giải pháp tích cực, lâu dài nhằm tháo gỡ khó khăn giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm được thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tư vấn trực tiếp thông qua các bàn tư vấn, tư vấn tập thể tại các doanh nghiệp có số đông người lao động nghỉ việc, tư vấn tại các phiên giao dịch việc làm hằng tháng và tại các sàn lưu động.

Bên cạnh tư vấn, hỗ trợ việc làm mới, để đạt được hiệu quả cao nhất, Trung tâm cũng nỗ lực thực hiện các giải pháp đào tạo và khuyến khích người hưởng bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện quay trở lại thị trường lao động.

Ngoài ra, công tác tổ chức hành chính cũng có nhiều tiến bộ: Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; Quyết toán nguồn kinh phí năm 2019; Theo dõi và sử dụng nguồn kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ; Đảm bảo thu - chi theo đúng quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và Dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019.


Thu Phượng

tin đã đăng