Người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc cần lưu ý điều gì

Bộ luật Lao động 2019 quy định thế nào về người lao động đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc?

Theo Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021, người lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc vẫn được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Theo đó, khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Người lao động khi đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục được làm việc cho người sử dụng lao động hơn nữa còn được giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Việc cho phép người lao động cao tuổi và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn là một điểm mới quan trọng của Bộ luật Lao động 2019.

Đồng thời, đây cũng là một trong những trường hợp đặc biệt được ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều hơn 2 lần.

Đang hưởng chế độ hưu trí người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động. Khi người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội mà làm việc theo hợp đồng lao động mới thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi được hưởng tiền lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động đã nghỉ hưu vẫn tiếp tục làm việc về cơ bản sẽ được hưởng các khoản: lương hưu; mức lương theo chức danh công việc đã thỏa thuận; phụ cấp; các khoản bổ sung...

Tiếp theo, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ

Đây là một trong những yêu cầu quan trọng khi sử dụng lao động là người cao tuổi, cụ thể tại Khoản 3 Điều 149 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

MINH PHƯƠNG

tin đã đăng