THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 NHƯ SAU:           

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 

 

TT

Đơn vị tuyển dụng

Số lượng cần tuyển

Vị trí việc làm cần tuyển

Chức danh nghề nghiệp; mô tả chức danh nghề nghiệp

Trình độ đào tạo

Chuyên ngành

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch

 

 

 

 

 

02

 

 

 

Chuyên viên

Thực hiện việc xây dựng công tác phát triển hoạt động dịch vụ, xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn, đề xuất và lập các dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư các dự án

 

Đại học trở lên

 

01 Quản trị kinh doanh

 

 

Chuyên viên

Thực hiện công tác đấu thầu; quản lý chất lượng xây dựng và các thủ tục về lập thiết kế, dự toán, thẩm tra, thẩm định hồ sơ

 

Đại học trở lên

 

01 Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

Tổng cộng

02

 

 

 

 

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kí dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định tại Điều 22, Luật Viên chức năm 2010

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển : Từ ngày 07 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2020; người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng kí dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, phòng 622, Tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại: 0243.3267 3199, số máy lẻ 199;

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển:

Hình thức: Xét tuyển phỏng vấn

+ Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp

Nội dung ôn tập xét tuyển : Đươc đăng tải trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ http://www.kttvqg.gov.vn

Thời gian xét tuyển phỏng vấn vòng 2: Trong 01 ngày, ngày 08 tháng 4 năm 2020, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn sẽ được niêm yết tại trụ sở Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, tầng 6, Tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; thông báo cho thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và trên Website của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, địa chỉ http://www.kttvqg.gov.vn chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển vòng 2.

Địa điểm tổ chức xét tuyển:

Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn, tầng 6, Tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

V. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính. Trường hợp đủ điều kiện mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển./.

                                                                     Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2019

 

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Quang Hà

tin đã đăng