THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng công chức Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2020

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng 09 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên năm 2020 như sau:

 

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên máy vi tính

a) Môn Kiến thức chung: Thời gian thi 60 phút, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

b) Nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho phần thi Kiến thức chung (vòng 1) thì được dự thi tiếp vòng 2.

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

c) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút.

III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN

1.    Vị trí, yêu cầu

TT

Vị trí

tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng

Ngạch công chức

Yêu cầu

1

Chuyên viên giám sát lĩnh vực tài chính

08

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, loại giỏi hoặc xuất sắc học bằng tiếng Anh ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán tại các nước thành viên OECD.

2

Chuyên viên quản lý nhân sự

01

Chuyên viên

01.003

Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên, loại giỏi hoặc xuất sắc học bằng tiếng Anh ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Quản trị kinh doanh tại các nước thành viên OECD.

Tổng

09

 

 

 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự thi:

a) Thời gian tiếp nhận Hồ sơ:

Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 18/6/2020 (từ 8h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 16h30 các ngày làm việc).

b) Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ:

- Nhận trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia – số 109 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội (Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo, Văn phòng - tầng 1). Điện thoại: 080.49200.

- Chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ thành phần theo quy định của Thông báo và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp. Không trả lại hồ sơ đối với tất cả các trường hợp đăng ký dự tuyển.

c) Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả nếu thí sinh không tham dự.

3. Thí sinh cập nhật thông tin dự tuyển công chức của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia năm 2020 tại địa chỉ http://nfsc.gov.vn.

    Toàn văn Thông báo và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tải xuống từ đường link http://nfsc.gov.vn/vi/dao-tao-tuyen-dung/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-cong-chuc-cua-uy-ban-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia-nam-2020/

tin đã đăng