Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc trực thuộc ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN ĐHQGHN TẠI HÒA LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc trực thuộc ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 cụ thể như sau:

I. Vị trí, số lượng:

1. Chuyên viên tổ chức, nhân sự: 01 người;

2. Kế toán viên: 01 người;

3. Chuyên viên quản lý đất đai và quy hoạch: 01 người.

II. Địa điểm làm việc: Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc, thôn 3, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

III. Nội dung chi tiết

Mọi thông tin chi tiết xin truy cập website của Trung tâm: cdh.vnu.edu.vn.

         IV. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 15/10/2020 đến hết 16 giờ 30 ngày 13/11/2020 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

V. Thông tin liên hệ

Bộ phận tổ chức, nhân sự, Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Địa chỉ: Phòng 118 – Nhà khách ĐHQGHN tại Hòa Lạc, thôn 3, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Người liên hệ: Ông Phạm Tuấn Ninh   SĐT: (024) 33.686.313. 0964.135.555

            Xin trân trọng thông báo./.

 

 

 

tin đã đăng