Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm thông báo đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NĂM 2019

 

Căn cứ Thông báo số 165/TB-HĐTD  ngày 19/8/2019 của Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm về việc tuyển dụng viên chức năm 2019,  Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm đính chính lại nội dung về vị trí tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

- Hủy bỏ vị trí tuyển dụng Mã số 33.2.4 trong Mục 2. Thi tuyển viên chức do vị trí trên thuộc hình thức xét tuyển.

- Sửa đổi chỉ tiêu tuyển dụng Mã số 33.3.1 là 03 chỉ tiêu và Mã số 33.3.2 là 01 chỉ tiêu.

Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin đính chính lại nội dung như trên và thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

3. Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

    6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

    7. Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm.

    8. Đáp ứng điều kiện về tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh).

    9. Có năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1.    Xét tuyển: 02 chỉ tiêu

STT

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Chỉ tiêu

1

Vận hành, quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp(Mã số: 33.2.2)

Tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu.

01

2

Chuyển giao ứng dụng Công nghệ thông tin về thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp(Mã số: 33.2.4)

Tốt nghiệp đại học trở lên đạt loại xuất sắc chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin.

01

2. Thi tuyển viên chức: 25 chỉ tiêu

STT

Vị trí tuyển dụng

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Chỉ tiêu

1

Phân tích và dự báo thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp. (Mã VTVL 33.2.1)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Toán kinh tế; Tin kinh tế; Quản trị kinh doanh, Kinh tế Tài chính – Ngân hàng; Marketing

04

2

Thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động (Mã VTVL 33.2.2)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh.

01

3

Vận hành, quản lý Cơ sở dữ liệu thị trường lao động và bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.3)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:Công nghệ thông tin; Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

01

4

Tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.5)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Bảo hiểm, Quản trị kinh doanh.

02

5

Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện các chế độ về bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.6)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế tài chính, Kinh tế lao động, Quản trị kinh doanh

02

6

Truyền thông về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.7)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:Báo chí; Quản trị kinh doanh (có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ báo chí và truyền thông theo quy định)

02

7

Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.8)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật Kinh tế: Quản trị doanh nghiệp; Kinh tế quản lý.

02

8

Quản trị cổng thông tin điện tử việc làm (Mã VTVL 33.2.9)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh (có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ An ninh mạng hoặc công nghệ thông tin).

01

9

Kế hoạch tài chính nguồn kinh phí bảo hiểm thất nghiệp (Mã VTVL 33.2.10)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính; Kế toán.

06

10

Tổ chức, hành chính (Mã VTVL 33.3.1)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Luật; kinh tế đối ngoại; Quản trị nhân lực.

03

11

Văn thư lưu trữ (Mã VTVL 33.3.2)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

01

III. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ TIN HỌC VÀ NGOẠI NGỮ

- Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Yêu cầu về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức lấy mẫu ban hành tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan HCNN, đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tải tại website: doe.gov.vn; vieclamvietnam.gov.vn.

          V.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, PHÍ  TUYỂN DỤNG

         1.Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/8/2019 đến ngày 03/10/2019, thời gian từ  9h00 đến 11h00 và 14h00 đến 16h30 vào các ngày làm việc trong tuần (từ Thứ hai đến Thứ năm).

  2. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng, Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Tầng 5 Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7 đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (điện thoại: 024.39381603).

   3. Phí tuyển dụng: 500.000đồng/vị trí dự tuyển theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Phiếu đăng ký và lệ phí tuyển dụng không hoàn trả sau khi đã nộp.

   Lưu ý: Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (quy định tại mục IV), được ghi đầy đủ thông tin và do người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm 02 ảnh 4x6, 02 phong bì có dán tem, ghi cụ thể tên và địa chỉ người nhận; Mỗi người chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển và không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không trúng tuyển.

VI. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

1. Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển

            Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 2.

2. Tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1:

a) Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi: gồm 2 phần:

    + Phần thi Kiến thức chung

    + Phần thi Ngoại ngữ (tiếng Anh)

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

- Thời gian và địa điểm thi:

  + Xét tuyển: Dự kiến ngày 26-27/10/2019 (Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trường Đại học Lao động Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

  + Thi tuyển: Dự kiến ngày 09-10/11/2019  (Thứ Bảy, Chủ nhật) tại Trường Đại học Lao động Xã hội, số 43, đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội./.

tin đã đăng