Trường Đại học Công đoàn tuyển dụng viên chức và nhân viên năm 2020

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 


Số: ……../TB - ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày ….. tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức và nhân viên năm 2020

Trường Đại học Công đoàn cần tuyển các vị trí việc làm tại cơ sở 2 Hưng Yên (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), cụ thể như sau:

I. THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1. Số lượng: 03 người

2. Tiêu chuẩn

2.1. Trình độ chuyên môn: Ứng viên dự tuyển có bằng cử nhân Giáo dục quốc phòng và an ninh loại khá trở lên. Ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

2.2. Nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng (nếu chưa có chứng chỉ, phải bổ sung trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có quyết định trúng tuyển).

2.3. Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

2.4. Tin học:  Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên

2.5. Giọng nói: Không nói ngọng, không nói lắp, có giọng nói dễ nghe.

2.6. Độ tuổi: 

- Ứng viên có bằng Cử nhân, có bằng Thạc sĩ, sinh năm 1980 trở lại đây;

- Ứng viên có bằng Tiến sĩ, còn thời gian công tác đủ 5 năm theo quy định của Bộ Luật Lao động tính từ tháng 8 năm 2020.

3. Hình thức, nội dung thi tuyển

3.1. Thi kiến thức chung: Thời gian 60 phút.

- Luật Viên chức;

- Luật Giáo dục Đại học;

- Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- Những hiểu biết cơ bản về mô hình tổ chức, hoạt động của Trường Đại học Công đoàn.

 

3.2. Thi ngoại ngữ (môn Tiếng Anh): Thời gian 30 phút

Ứng viên thực hiện bài thi ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Ứng viên được miễn thi môn Ngoại ngữ trong trường hợp:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3.3. Thi Tin học: Thời gian 30 phút

Ứng viên thực hiện thi môn Tin học với trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ứng viên được miễn thi môn Tin học trong trường hợp: Có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

3.4. Thi giảng chuyên môn và phỏng vấn: Ứng viên trình bày bài giảng 50 phút

Mỗi ứng viên chuẩn bị một bài giảng thuộc học phần của môn dự tuyển để trình bày bài giảng trước Hội đồng tuyển dụng Nhà trường.

4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển, ứng viên được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với trường hợp: Nếu ứng viên có ít nhất 5 năm (60 tháng) công tác phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Không kể thời gian tập sự, thử việc).

II. XÉT TUYỂN  DỤNG  CHUYÊN VIÊN

1. Số lượng: 02 người

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Ưu tiên người đã qua quân ngũ hoặc có kinh nghiệm trong quản lý sinh viên bậc đại học.

III. XÉT TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

1.    Nhân viên y tế

1.1. Số lượng: 01 người

1.2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trung cấp Y trở lên, ưu tiên người có kinh nghiệm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.    Nhân viên điện, nước

2.1. Số lượng: 01 người

2.2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề Điện trở lên; thành thạo sửa chữa, vận hành các trang thiết bị điện, nước;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

3.         Nhân viên quản lý thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

3.1. Số lượng: 01 người

3.2. Yêu cầu:     

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Ưu  tiên người đã qua quân ngũ.

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM

1. Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

3. Giấy khám sức khỏe (có thời gian trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

4. Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

5. Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (Bản sao có công chứng).

VII. LỆ PHÍ XÉT, THI TUYỂN

Ứng viên đến nộp hồ sơ, nộp lệ phí xét, thi tuyển là: 500.000 đồng/người.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT, THI TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 21/9/2020.

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức (Phòng 308 nhà A), Trường Đại Học Công đoàn, số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 0243 8574418.

3. Dự kiến thi tuyển, xét tuyển: Tháng 10 năm 2020 tại Trường Đại học Công đoàn.

(Lưu ý: Trường Đại học Công đoàn chỉ nhận hồ sơ đầy đủ theo thông báo, không hoàn trả hồ sơ, lệ phí sau khi xét, thi tuyển).

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để biết);

- Lưu VT, ToC.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tin đã đăng