Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tuyển dung công chức năm 2021

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2021

1. 02 chuyên viên giám sát lĩnh vực tài chính

2. 01 Kế toán

3. 02 Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức

(1) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

(2) Độ tuổi từ 18-30 (tính đến ngày sinh);

(3) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

(4) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

(5) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

(6) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

(7) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

(1) Không cư trú tại Việt Nam;

(2) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

(3) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Điều kiện cụ thể theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

a) Vị trí Chuyên viên Giám sát lĩnh vực tài chính

(1) Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ, xếp loại giỏi trở lên thuộc ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Thống kê kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Bảo hiểm.

(2) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ IELTS 7.5 trở lên, còn giá trị đến ngày 25/3/2021.

Lưu ý: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ học tại các nước OECD, chương trình học có yêu cầu trình độ tiếng Anh từ 7.0 IELTS hoặc tương đương trở lên không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.

b) Vị trí Kế toán

(1) Tốt nghiệp Đại học, xếp loại giỏi trở lên thuộc ngành/chuyên ngành Kế toán; hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ, thuộc ngành/chuyên ngành Kinh tế, Thống kê kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Bảo hiểm và có bằng tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Kế toán xếp loại khá trở lên.

(2) Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lêntrong lĩnh vực kế toán (tính đến ngày 25/3/2021).

(3) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ IELTS 6.0, hoặc TOEIC 670, TOEFL IBT 78, TOEFL Paper 550 trở lên, còn giá trị đến ngày 25/3/2021.

Lưu ý: Thí sinh có bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sỹ học tại các nước OECD và học bằng tiếng Anh thì không cần nộp chứng chỉ tiếng Anh.

c) Vị trí Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính

(1) Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên thuộc ngành/chuyên ngành về Công nghệ thông tin (Ví dụ: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, An toàn thông tin, Phát triển phần mềm, Quản trị cơ sở dữ liệu…).

(2) Có chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ IELTS 5.0, hoặc TOEIC 600, TOEFL IBT 64, TOEFL Paper 500 trở lên, còn giá trị đến ngày 25/3/2021.

Lưu ý chung:

i) Trường hợp có bằng tốt nghiệp nước ngoài tương đồng với các ngành/chuyên ngành trên, Hội đồng tuyển dụng sẽ đánh giá các môn học trong bảng điểm để quyết định đồng ý hoặc không đồng ý cho phép thí sinh dự tuyển.

ii) Trường hợp thí sinh đang chờ lấy bằng tốt nghiệp có thể nộp các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (Ví dụ: bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại giỏi, xuất sắc hoặc bảng điểm có ghi rõ xếp loại…) và phải bổ sung văn bằng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển chậm nhất là 30 ngày, sau ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của Chủ tịch UBGSTCQG.

Chi tiết xem tại Website của UBGSTCQG: http://nfsc.gov.vn

 

tin đã đăng