Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng lao động hợp đồng

Thông tin việc làm:

Văn phòng UBND tỉnh tuyển dụng 01 lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ.

1. Đối tượng: Nam, có sức khỏe tốt

2. Điều kiện dự tuyển:

– Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị.

– Tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật điện (ưu tiên có kinh nghiệm).

3. Hồ sơ xin việc gồm có:

– Đơn xin việc;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương, dán hình và đóng dấu giáp lai (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận sức khoẻ (thời điểm khám đến nay không quá 03 tháng);

– Bản phô tô, công chứng Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân;

– Bản phô tô công chứng văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (nếu có);

4. Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/5/2017.

5. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh (04 Hải Thượng Lãn Ông, Phan Thiết, Bình Thuận.

6. Điện thoại: 0623.831.635

Chú ý: Cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Hành chính Tổ chức,  không nhờ người nộp thay, nộp hộ

Nguồn tin: binhthuan.gov.vn

tin đã đăng