Vĩnh Phúc: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn từ du lịch

Những năm trở lại đây huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tận dụng tốt lợi thế về du lịch để giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn.

Hỗ trợ dạy nghề

Dân số của huyện Tam Đảo là 71.528 người, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm trên 41,9%. Nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững tại địa phương. Do đó, công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được Huyện đặc biệt quan tâm. 

Theo số liệu của Phòng LĐ-TB&XH Tam Đảo, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn Huyện đã giải quyết việc làm mới cho 2243 lao động, trong đó có 2177 lao động làm việc trong nước và 66 lao động đi làm việc tại nước ngoài. Kết quả này có được nhờ cập nhật kịp thời, kết nối cung cầu lao động của Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc.

Các giải pháp được Huyện triển khai bao gồm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn vốn vay, khuyến khích đa dạng hóa các ngành nghề để giải quyết việc làm tại chỗ.

Ông Chu Văn Sáu, Trưởng Phòng LĐ–TB & XH huyện Tam Đảo cho biết: "Cùng công tác xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm cho lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Những năm trở lại đây du lịch được xem là một ngành kinh tế mũi nhọn, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Mỗi năm huyện Tam Đảo đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đây cũng là cơ hội để các đơn vị kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn phát triển, từ đó nhu cầu tuyển dụng lao động của các đơn vị này là rất cao. Ngoài lao động đã qua đào tạo chuyên môn, nhiều doanh nghiệp còn tuyển lao động chưa qua đào tạo về tự đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho họ để đáp ứng yêu cầu công việc".

Đồng bộ giải pháp giải quyết việc làm

Công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của huyện Tam Đảo trong thời gian qua còn gặp phải không ít khó khăn. Vì vậy, Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc nỗ lực trong việc triển khai công tác dạy nghề, giải quyết các chế độ chính sách cho lao động nông thôn giúp người lao động nông thông được học nghề, trang bị kĩ năng nghề cần thiết.

Năm 2019, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được tăng cường. Ước toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, tăng 11,4% so với năm 2018 và đạt 100% so với kế hoạch, trong đó, đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 42 phiên giao dịch việc làm, trong đó, có 6 phiên lưu động; có 478 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển lao động, số người được tuyển tại sàn là 2.188 người, số người được tư vấn về chính sách lao động và việc làm là 13.424 lượt người.

Trong năm 2020, những nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đề ra nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động, khắc phục tình trạng trên đó là: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của xã hội theo ngành, nghề và cấp trình độ đào tạo; tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Đặc biệt, ưu tiên đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.


Phương Phượng

tin đã đăng