Bắc Giang phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Tỉnh Bắc Giang tập trung thực hiện các giải pháp để đến cuối năm 2018, có hơn 97% dân số toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế; duy trì và phát triển bền vững nhóm đối tượng đã và đang tham gia bảo hiểm y tế. 

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các sở, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, hướng dẫn khai bảo hiểm y tế học sinh; duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa

 

Đến hết tháng 6-2018, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là khoảng 1.563.000 người, đạt 93,5% dân số của tỉnh, tăng hơn 84.000 người (10,6%) so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế trong sáu tháng đầu năm 2018 tăng hơn 16.600 lao động so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2018, số người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% kinh phí đóng (ngoài mức hỗ trợ 30% từ ngân sách Trung ương) tham gia bảo hiểm y tế là hơn 258.000 người, chiếm 16,5% dân số có thẻ bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh đã có 62/230 xã, phường, thị trấn đạt 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế.

tin đã đăng