Bảo hiểm y tế đã bao phủ 87,62% dân số

Theo số liệu của BHXH Việt Nam tính tới ngày 31.10, số người tham gia bảo hiểm y tế là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số…

Theo số liệu của BHXH Việt Nam tính tới ngày 31/10, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,13 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số. Cùng đó, toàn ngành thu 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 toàn Ngành thu 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 175.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng.

Về công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người KCB BHYT. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 63.210 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.812 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 597.577 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 31.186 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

 

Còn về công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN 24.972 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 37.642 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 7.497 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 80.921 tỷ đồng.

Trong tháng, BHXH Việt Nam đã ban hành 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, trong đó có nhiều văn bản quan trọng như: Quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư và thời gian thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình ngành BHXH giai đoạn 1”; Công văn về việc đồng bộ mã số BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách (TCS); công văn chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; Công văn về việc thực hiện phụ cấp khu vực một lần đối với người hưởng chế độ BHXH trước ngày 01/01/2016; Công văn hướng dẫn quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định; Công văn về việc nâng cao chất lượng hoạt động Khối, Cụm thi đua...

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã tổ chức buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018; Hội nghị trực tuyến đề xuất các giải pháp để phát triển đối tượng và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018. Tham gia đoàn Giám sát của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam về tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 04 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Hưng Yên.

Cũng trong tháng qua, BHXH đã tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong việc hoàn thiện các văn bản dự thảo quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đẩy mạnh triển khai công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra liên ngành, kiểm tra đối với các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Và tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên toàn quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc.


MINH THU

tin đã đăng