Nghệ An phấn đấu 100% HSSV tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2018 - 2019

Ngày 12.9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6976/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2018-2019 với mục tiêu đảm bảo 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 95,49% HSSV tham gia BHYT (số liệu do BHXH tỉnh Nghệ An cung cấp).

Một số địa phương tổ chức tốt việc triển khai BHYT HSSV như: huyện Quế Phong (100%), Quỳ Châu (100%), Tương Dương (100%), TP Vinh (98,19%)…

Để phấn đấu năm học 2018 – 2019 có 100% HSSV trên địa bàn tham gia BHYT.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành, thị, các trường ĐH - CĐ, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt mục tiêu năm học 2018-2019, đảm bảo 100%  HSSV tham gia BHYT.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của toàn dân, phổ biến chính sách về BHYT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và HSSV.

Đối với các địa phương, trường học chưa đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT, cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để có giải pháp vận động nhằm đảm bảo được 100% HSSV tham gia BHYT. Chủ trì với Sở Y tế kiện toàn hệ thống y tế học đường; triển khai thực hiện tốt công tác y tế trong trường học, các cơ sở GD&ĐT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nâng cao chất lượng, trong đó quan tâm chỉ đạo đảm bảo công tác KCB BHYT cho HSSV; phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHYT toàn dân, trong đó có mục tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng GD&ĐT tạo phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các đối tượng HSSV trong việc tham gia BHYT.

Ngoài ra, Hiệu trưởng các trường ĐH - CĐ, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV nhà trường; phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.

tin đã đăng