Nghệ An: Tập trung nguồn lực giải quyết việc làm

Trong nửa đầu năm 2018, tiến độ giải quyết việc làm của tỉnh Nghệ An đảm bảo mục tiêu đề ra với 17.810 người được tạo việc làm. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Nghệ An, tiếp tục tập trung Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giải quyết việc làm 2018. Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phòng LĐTBXH và cán bộ xã điều tra thông tin thị trường lao động năm 2018. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của tỉnh về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện quy trình cho vay vốn theo đúng trình tự thủ tục hồ sơ đã quy định.

Đồng thời, tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp dịch vụ tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến đến người dân, các doanh nghiệp về các chính sách hỗ trợ, cho vay giải quyết việc làm và quy trình giải quyết thực hiện. Tiếp tục tổng hợp nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp, tăng nguồn lực đầu tư cho các sở đào tạo lao động cho các doanh nghiệp FDI, DDI và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) về chỉ số đào tạo lao động, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Quang Quý

tin đã đăng