Phương thức thu phí bảo hiểm y tế (BHYT) linh hoạt trong năm học 2018-2019

Nhằm giảm áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục thực hiện phương thức thu phí bảo hiểm y tế (BHYT) linh hoạt trong năm học 2018-2019.

Theo đó, đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1, thực hiện thu phí của những tháng còn lại năm trước đó.

Đối với trường hợp đã thực hiện thu theo năm tài chính, thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2018.

Học sinh, sinh viên có thể đóng theo thời hạn 6 tháng hoặc 1 năm/lần, chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu có nguyện vọng và tự nguyện đóng.

BHXH Việt Nam cho biết, theo quy định, học sinh sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, nhà trường, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Theo quy định, học sinh sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện và tương đương không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi học tập, cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế.

Học sinh sinh viên thường trú, tạm trú có thời hạn trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà không có cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã, huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám chữa bệnh ban đầu thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, trung ương sau khi có văn bản của giám đốc BHXH và giám đốc sở y tế tỉnh, thành phố.

Về phạm vi quyền lợi hưởng, mức hưởng khám chữa bệnh theo thẻ BHYT đúng thủ tục quy định: Mức 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với học sinh sinh viên có mã thẻ BHYT là: BT, HN, DT, DK, XD, TS. Tổng chi phí của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng);

Học sinh sinh viên còn được hưởng 100% chi phí trong trường hợp có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (8.340.000 đồng) thì được cơ quan BHXH cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

 

Mức 95% chi phí khám chữa bệnh khi học sinh sinh viên có mã thẻ BHYT là: TC, CN.

Mức 80% chi phí khám chữa bệnh đối với mã thẻ: HS, SV, TA, TQ, TY, TV.

Trường hợp cấp cứu, được khám chữa bệnh tại bất kì cơ sở khám chữa bệnh nào. Tuy nhiên, trường hợp khám chữa bệnh không đúng tuyến, học sinh sinh viên hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương; 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh đến ngày 31.12.2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1.1.2021 trở đi trong phạm vi cả nước; 100% chi phí điều trị nội, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện...

tin đã đăng